Επιστροφή στις επιλογές

Τεστ στα βυτία 15 ερωτήσεων. Το τεστ θεωρείτε επιτυχημένο όταν απαντήσετε σε 12 σωστές ερωτήσεις.