Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας φορτηγού ή λεωφορείου


ΠΕΕ φορτηγών

Εμπορευματικών μεταφορών

Απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας, εμπορευματικών μεταφορών (φορτηγά)

Ενημερωτικό

ΠΕΕ λεωφορείων

Επιβατικών μεταφορών

Απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας, επιβατικών μεταφορών (λεωφορεία)

Ενημερωτικό

Όλες οι κλάσεις

Επέκταση ΠΕΕ από εθνικών σε διεθνών

130 €

Επέκταση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας φορτηγού ή λεωφορείου από εθνικών σε διεθνών

Ενημερωτικό