Βασική εκπαίδευση

Βασική εκπαίδευση

Απόκτηση πιστοποιητικού κατηγορίας Π1,
για την μεταφορά με φορτηγό,
όλων των υλικών,
εκτός κλάσης 1 και κλάσης 7

Ενημερωτικό

Βασική εκπαίδευση + βυτία

Βασική εκπαίδευση + βυτία

Απόκτηση πιστοποιητικού κατηγορίας Π5,
για την μεταφορά με φορτηγό ή βυτίο,
όλων των υλικών,
εκτός κλάσης 1 και κλάσης 7

Ενημερωτικό

Όλες οι κλάσεις

Όλες οι κλάσεις πιστοποιητικού

Απόκτηση πιστοποιητικού κατηγορίας Π8,
για την μεταφορά με φορτηγό ή βυτίο,
όλων των υλικών, όλων των κλάσεων

Ενημερωτικό

Ανανεώσεις ADR

Ανανέωση πιστοποιητικού

Ανανέωση πιστοποιητικού ADR οδηγού.
Την ανανέωση μπορείτε να την κάνετε
οποιαδήποτε στιγμή,
στο τελευταίο έτος της λήξης

Ενημερωτικό