Επιστροφή στις επιλογές

Το κεφάλαιο 2 “Ειδικές προδιαγραφές βυτιοφόρων οχημάτων” περιέχει 52 ερωτήσεις.