Επιστροφή στις επιλογές

Τεστ στην κλάση 7, 15 ερωτήσεων. Το τεστ θεωρείτε επιτυχημένο όταν απαντήσετε σε 12 σωστές ερωτήσεις.