Επιστροφή στις επιλογές

Το κεφάλαιο 1 “Εκρηκτικές ουσίες και αντικείμενα” περιέχει 20 ερωτήσεις.