Επιστροφή στις επιλογές

Τεστ βασικής εκπαίδευσης 25 ερωτήσεων. Το τεστ θεωρείτε επιτυχημένο όταν απαντήσετε σε 21 σωστές ερωτήσεις.