Επιστροφή στις επιλογές

Το κεφάλαιο 3 “Τρόποι μεταφοράς επικινδύνων φορτίων” περιέχει 35 ερωτήσεις.