Επιστροφή στις επιλογές

Το κεφάλαιο 1 “Νομοθετικό πλαίσιο – Ταξινόμηση επικινδύνων εμπορευμάτων” περιέχει 55 ερωτήσεις.