Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού ή επιχείρησης


Κάρτα επιχείρησης (νομικό πρόσωπο) height=

Κάρτα επιχείρησης
(νομικό πρόσωπο)

Έκδοση ή ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης
Εγχειρίδιο νομοθεσίας ωραρίων οδηγών
Πρόγραμμα προσημείωσης χρήσης ψηφιακού ταχογράφου
Εγχειρίδιο χρήσης ψηφιακού ταχογράφου
Κατάθεση παραλαβή αποστολή κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Ενημερωτικό

Κάρτα οδηγού height=

Κάρτα οδηγού

Έκδοση ή ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού
Σκανάρισμα φωτογραφίας, υπογραφής
Πρόγραμμα προσημείωσης χρήσης ψηφιακού ταχογράφου
Εγχειρίδιο χρήσης ψηφιακού ταχογράφου
Κατάθεση παραλαβή αποστολή κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Ενημερωτικό

Κάρτα επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο) height=

Κάρτα επιχείρησης
(φυσικό πρόσωπο)

Έκδοση ή ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης
Εγχειρίδιο νομοθεσίας ωραρίων οδηγών
Πρόγραμμα προσημείωσης χρήσης ψηφιακού ταχογράφου
Εγχειρίδιο χρήσης ψηφιακού ταχογράφου
Κατάθεση παραλαβή αποστολή κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Ενημερωτικό