Δίπλωμα αυτοκινήτου (Β) αρχική χορήγηση


Δίπλωμα αυτοκινήτου Για να αποκτήσετε δίπλωμα αυτοκινήτου (κατηγορία Β) πρέπει να έχετε την ηλικία των 18 ετών και δεν χρειάζεται να είστε κάτοχος άλλου διπλώματος οδήγησης.
Με την απόκτηση του διπλώματος αυτοκινήτου (κατηγορίας Β), δικαιούστε να οδηγήσετε:

Επιβατικά αυτοκίνητα με μέγιστο μικτό βάρος 3.500 kg, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών,
Επιβατικά αυτοκίνητα της παραπάνω κατηγορίας συνδυασμένα με ρυμουλκούμενο (τρέιλερ), του οποίου το μέγιστο μικτό βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι το μέγιστο μικτό βάρος του αυτοκινήτου μαζί με το ρυμουλκούμενο (τρέιλερ) δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.

Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση:

Είκοσι (20) υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Θεωρητική εξέταση

Τεστ πολλαπλών επιλογών τριάντα (30) ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 1 (αυτοκίνητο), με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε ένα (1) λάθος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι τριάντα πέντε (35) λεπτά.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση

Εικοσιπέντε (25) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45) λεπτών σε όχημα της κατηγορίας Β.

Πρακτική εξέταση

Πρακτική εξέταση πέντε (5) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ.


Ενημερωτικό

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό


Δίπλωμα αυτοκινήτου (Β) επέκταση από μοτοσικλέτα (Α)


Δίπλωμα αυτοκινήτου Χαλκιδική Αν έχετε δίπλωμα μοτοσικλέτας, απαλλάσσεστε από τις ιατρικές εξετάσεις και από την θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση.
Ωστόσο ισχύει το όριο των 18 ετών για την ηλικία.
Με την απόκτηση του διπλώματος αυτοκινήτου (κατηγορίας Β), δικαιούστε να οδηγήσετε:

Επιβατικά αυτοκίνητα με μέγιστο μικρό βάρος 3.500 kg, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών,
Επιβατικά αυτοκίνητα της παραπάνω κατηγορίας συνδυασμένα με ρυμουλκούμενο (τρέιλερ), του οποίου το μέγιστο μικτό βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι το μέγιστο μικτό βάρος του αυτοκινήτου μαζί με το ρυμουλκούμενο (τρέιλερ) δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.

Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικών μαθημάτων.

Θεωρητική εξέταση

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικών εξετάσεων.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση

Δεκαοκτώ (18) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45)λεπτών σε όχημα της κατηγορίας Β.

Πρακτική εξέταση

Πρακτική εξέταση πέντε (5) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ.


Ενημερωτικό

Αίτηση ενσωμάτωσης μοτοποδηλάτου


Δίπλωμα αυτοκινήτου (Β) και μοτοσικλέτας (Α) ταυτόχρονα


Δίπλωμα αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας ταυτόχρονα    Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση διπλώματος αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή έχετε τα εξής οφέλη:
 - Δίνετε την ίδια ημέρα θεωρητικές εξετάσεις για αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα.
 - Το δίπλωμα εκτυπώνεται μία φορά και με τις δύο κατηγορίας γλιτώνοντας παράβολο αξίας 30 €.
 - Αφού επιτύχετε στις πρακτικές εξετάσεις στη μία κατηγορία, οι υποχρεωτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης στην άλλη κατηγορίας μειώνονται σε:
   18 από 25 για το δίπλωμα αυτοκινήτου και
   12 από 14 για το δίπλωμα μοτοσικλέτας.
Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις τέσσερις (4) κατηγορίες μοτοσικλέτας ΑΜ, Α1 ή Α1 αυτόματη, Α2 ή Α2 αυτόματη και Α. Η πρόσβαση σε μία κατηγορία μοτοσικλέτας εξαρτάται από την ηλικία του υποψήφιου.


Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση

Είκοσι (20) υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα για την κατηγορία αυτοκινήτου σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Δέκα (10) υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα για την κατηγορία μοτοσικλέτας σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Θεωρητική εξέταση

Τεστ πολλαπλών επιλογών τριάντα (30) ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 1 (αυτοκίνητο), με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε ένα (1) λάθος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι (35) λεπτά.

Τεστ πολλαπλών επιλογών δέκα (10) ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 2 (μοτοσικλέτα), με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε ένα (1) λάθος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής δεκαπέντε (15) λεπτά.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση

Εικοσιπέντε (25) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45)λεπτών για την κατηγορία αυτοκινήτου (18 αν έχετε επιτύχει πρώτα στην κατηγορία μοτοσικλέτας) με όχημα της κατηγορίας Β.

Δεκατέσσερα (14) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45)λεπτών για την κατηγορία μοτοσικλέτας (12 αν έχει επιτύχει πρώτα στην κατηγορία αυτοκινήτου)με όχημα της αντίστοιχης κατηγορίας.

Πρακτική εξέταση

Πρακτική εξέταση πέντε (5) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ,για την κατηγορία αυτοκινήτου.

Πρακτική εξέταση δέκα (10) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ για την κατηγορία μοτοσικλέτας.


Ενημερωτικό

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό


Δίπλωμα αυτοκινήτου με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων


Δίπλωμα αυτοκινήτου Έχετε την επιλογή να αποκτήσετε δίπλωμα αυτοκινήτου με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Η διαδικασία είναι ίδια, απλά η εκπαίδευση και η εξέταση πραγματοποιείται σε αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και δικαιούστε να οδηγείτε μόνο αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων αφού το δίπλωμα σας θα έχει στη στήλη 12 τον κωδικό περιορισμού 78.
Για να αποκτήσετε δίπλωμα αυτοκινήτου (κατηγορία Β) με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να έχετε την ηλικία των 18 ετών και δεν χρειάζεται να είστε κάτοχος άλλου διπλώματος οδήγησης.
Με την απόκτηση του διπλώματος αυτοκινήτου (κατηγορίας Β), δικαιούστε να οδηγήσετε:

Επιβατικά αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, με μέγιστο μικρό βάρος 3.500 kg, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών,
Επιβατικά αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, της παραπάνω κατηγορίας συνδυασμένα με ρυμουλκούμενο (τρέιλερ), του οποίου το μέγιστο μικτό βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι το μέγιστο μικτό βάρος του αυτοκινήτου μαζί με το ρυμουλκούμενο (τρέιλερ) δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.

Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση:

Είκοσι (20) υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Θεωρητική εξέταση

Τεστ πολλαπλών επιλογών τριάντα (30) ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 1 (αυτοκίνητο), με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε ένα (1) λάθος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι τριάντα πέντε (35) λεπτά.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση

Εικοσιπέντε (25) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45) λεπτών σε όχημα της κατηγορίας Β (αυτόματο).

Πρακτική εξέταση

Πρακτική εξέταση πέντε (5) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ.


Ενημερωτικό

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό


Δίπλωμα αυτοκινήτου με διασκευή για άτομα με κινητικά προβλήματα


Δίπλωμα αυτοκινήτου

Η διαδικασία έκδοσης διπλώματος για άτομα με αναπηρίες δεν διαφοροποιείται. Όπως όλοι, όσοι βγάζουν πρώτη φορά δίπλωμα, έτσι και ο ενδιαφερόμενος πρέπει προηγουμένως να κριθεί ικανός, έπειτα από ιατρική εξέταση.

Η ιατρική εξέταση διενεργείται από γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) ή από ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Οι υποψήφιοι οδηγοί, προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά άδεια οδήγησης και απαιτεί ιατρική εξέταση, οφείλουν να εξεταστούν από γιατρό ειδικότητας παθολόγου και οφθαλμίατρου, προσκομίζοντας:

- 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (όμοιες με αυτές που θα χρησιμοποιηθούν στο δίπλωμα).
- Το βιβλιάριο ασθενείας.
- Την ταυτότητα.
- Οποιαδήποτε ιατρική βεβαίωση, εξετάσεις, γνωματεύσεις, μπορούν να βοηθήσουν τον ιατρό.

Ο κάθε ιατρός πρέπει να εκδώσει ιατρική βεβαίωση για την ικανότητα, τον τρόπο οδήγησης, τις διασκευές και τους περιορισμούς, ανάλογα με το κινητικό πρόβλημα του υποψηφίου.

Ο παθολόγος μπορεί να χρειαστεί (είναι το πιο πιθανό) να σας παραπέμψει σε ιατρό άλλης ειδικότητας ανάλογα με το κινητικό πρόβλημα, ο οποίος θα γνωματεύσει για τα παραπάνω.

Με την απόκτηση του διπλώματος αυτοκινήτου (κατηγορίας Β), δικαιούστε να οδηγήσετε:

Επιβατικά αυτοκίνητα με μέγιστο μικρό βάρος 3.500 kg, εξοπλισμένα με τις αντίστοιχες διασκευές, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών,
Επιβατικά αυτοκίνητα εξοπλισμένα με τις αντίστοιχες διασκευές, συνδυασμένα με ρυμουλκούμενο (τρέιλερ), του οποίου το μέγιστο μικτό βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι το μέγιστο μικτό βάρος του αυτοκινήτου μαζί με το ρυμουλκούμενο (τρέιλερ) δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.

Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση:

Είκοσι (20) υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Θεωρητική εξέταση

Τεστ πολλαπλών επιλογών τριάντα (30) ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 1 (αυτοκίνητο), με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε ένα (1) λάθος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι τριάντα πέντε (35) λεπτά.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση

Εικοσιπέντε (25) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45) λεπτών σε όχημα της κατηγορίας Β με τις αντίστοιχες διασκευές.

Πρακτική εξέταση

Πρακτική εξέταση πέντε (5) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ.

Κωδικοί διασκευών
Κωδικοί διασκευών όπως έχουν διαμορφωθεί με την απόφαση Α3/76783/9550 της 19/12/2016.

Κωδικοί διασκευών σε excel.

ΗΝΙΟΧΟΣ - Τμήμα αξιολόγησης οδήγησης

Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί, αντί για ιατρούς της περιοχής κατοικίας του, να επισκεφθεί το κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ .

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Αξιολόγησης Οδήγησης (ΗΝΙΟΧΟΣ) ορίζονται ως εξής:

α. Η εκτίμηση δεξιοτήτων οδήγησης υποψηφίων οδηγών, που παρουσιάζουν κινητικά προβλήματα ή ακρωτηριασμό άκρου – άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά – νευρολογικά) προβλήματα, με τη χρήση ειδικών διασκευών.

β. Η υπόδειξη και η καταγραφή των απαιτούμενων κωδικοποιημένων διασκευών (προσαρμογών) και βοηθημάτων οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών οδηγών.

Ο ΗΝΙΟΧΟΣ βρίσκεται στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης επί της Σπύρου Θεολόγου 1 & Λ. Φυλής 8η στάση, 13122 Ίλιον, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2132015109 – 2132015110.


Ενημερωτικό

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό


Επαναχορήγηση διπλώματος με διασκευασμένο όχημα, για άτομα με κινητικά προβλήματα


Δίπλωμα αυτοκινήτου

Η διαδικασία επαναχορήγησης διπλώματος για άτομα με κινητικά προβλήματα, είναι απλή, αφού ο ενδιαφερόμενος, προηγουμένως έχει κριθεί ικανός, έπειτα από ιατρική εξέταση.

Η ιατρική εξέταση διενεργείται από γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) ή από ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Οι υποψήφιοι οδηγοί, προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά άδεια οδήγησης και απαιτεί ιατρική εξέταση, οφείλουν να εξεταστούν από γιατρό ειδικότητας παθολόγου και οφθαλμίατρου, προσκομίζοντας:

- έντυπο αφαίρεσης άδειας οδήγησης
- 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (όμοιες με αυτές που θα χρησιμοποιηθούν στο δίπλωμα).
- Το βιβλιάριο ασθενείας.
- Την ταυτότητα.
- Οποιαδήποτε ιατρική βεβαίωση, εξετάσεις, γνωματεύσεις, μπορούν να βοηθήσουν τον ιατρό.

Ο κάθε ιατρός πρέπει να εκδώσει ιατρική βεβαίωση για την ικανότητα, τον τρόπο οδήγησης, τις διασκευές και τους περιορισμούς, ανάλογα με το πρόβλημα του υποψηφίου.

Ο παθολόγος μπορεί να χρειαστεί (είναι το πιο πιθανό) να σας παραπέμψει σε ιατρό άλλης ειδικότητας ανάλογα με την αναπηρία, ο οποίος θα γνωματεύσει για τα παραπάνω.

Με την απόκτηση του διπλώματος αυτοκινήτου (κατηγορίας Β), δικαιούστε να οδηγήσετε:

Επιβατικά αυτοκίνητα με μέγιστο μικρό βάρος 3.500 kg, εξοπλισμένα με τις αντίστοιχες διασκευές, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών,
Επιβατικά αυτοκίνητα εξοπλισμένα με τις αντίστοιχες διασκευές, συνδυασμένα με ρυμουλκούμενο (τρέιλερ), του οποίου το μέγιστο μικτό βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι το μέγιστο μικτό βάρος του αυτοκινήτου μαζί με το ρυμουλκούμενο (τρέιλερ) δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.

Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικών μαθημάτων.

Θεωρητική εξέταση

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικών εξετάσεων.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση

Δεν υπάρχει υποχρέωση πρακτικής εκπαίδευσης.

Πρακτική εξέταση

Πρακτική εξέταση με διασκευασμένο όχημα για την χρήση των διασκευών, πέντε (5) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ.

Κωδικοί διασκευών
Κωδικοί διασκευών όπως έχουν διαμορφωθεί με την απόφαση Α3/76783/9550 της 19/12/2016.

Κωδικοί διασκευών σε excel.

ΗΝΙΟΧΟΣ - Τμήμα αξιολόγησης οδήγησης

Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί, αντί για ιατρούς της περιοχής κατοικίας του, να επισκεφθεί το κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ .

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Αξιολόγησης Οδήγησης (ΗΝΙΟΧΟΣ) ορίζονται ως εξής:

α. Η εκτίμηση δεξιοτήτων οδήγησης υποψηφίων οδηγών, που παρουσιάζουν κινητικά προβλήματα ή ακρωτηριασμό άκρου – άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά – νευρολογικά) προβλήματα, με τη χρήση ειδικών διασκευών.

β. Η υπόδειξη και η καταγραφή των απαιτούμενων κωδικοποιημένων διασκευών (προσαρμογών) και βοηθημάτων οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών οδηγών.

Ο ΗΝΙΟΧΟΣ βρίσκεται στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης επί της Σπύρου Θεολόγου 1 & Λ. Φυλής 8η στάση, 13122 Ίλιον, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2132015109 – 2132015110.


Ενημερωτικό


Επέκταση διπλώματος από Β αυτόματο (κωδ. 78) σε Β με ταχύτητες


Δίπλωμα αυτοκινήτου Αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου με κωδικό 78 (αυτόματο), και θέλετε να κάνετε απαλοιφή του κωδικού απαλλάσσεστε από τις ιατρικές εξετάσεις και από την θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση.
Υποχρεούστε σε πρακτικές εξετάσειςΕκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικών μαθημάτων.

Θεωρητική εξέταση

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικών εξετάσεων.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση

Δύο (2) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45) λεπτών σε όχημα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Πρακτική εξέταση

Πρακτική εξέταση με όχημα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, πέντε (5) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ.


Ενημερωτικό


Επαναχορήγηση διπλώματος Β κατηγορίας λόγω αφαίρεσης από Σ.Ε.Σ.Ο.


Δίπλωμα αυτοκινήτου

Η διαδικασία επαναχορήγησης διπλώματος λόγω αφαίρεσης από Σ.Ε.Σ.Ο. (Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών), πραγματοποιείται αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα αφαίρεσης

Η επαναχορήγηση της άδειας οδήγησης πραγματοποιείται μετά από επιτυχείς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση

Δέκα (10) υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Θεωρητική εξέταση

Τεστ πολλαπλών επιλογών τριάντα (30) ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 1 (αυτοκίνητο), με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε ένα (1) λάθος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι τριάντα πέντε (35) λεπτά

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση

Δεν υπάρχει υποχρέωση πρακτικής εκπαίδευσης

Πρακτική εξέταση

Πρακτική εξέταση πέντε (5) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ,


Ενημερωτικό

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό


Προσθήκη κωδικού 96


Δίπλωμα αυτοκινήτου Ο κωδικός 96 μπορεί να προστεθεί στο δίπλωμα B κατηγορίας χωρίς εξετάσεις και μόνο με θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα
Προσθέτοντας τον κωδικό 96 δικαιούστε να οδηγήσετε αυτοκίνητα της κατηγορίας Β συνδυαζόμενα με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μάζα του συνδυασμού υπερβαίνει τα 3.500 kg και η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg.Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση

Ένα (1) θεωρητικό μάθημα των σαράντα πέντε (45) λεπτών σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Θεωρητική εξέταση

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικών εξετάσεων.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση

Έξι (6) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45) λεπτών σε όχημα με τρέιλερ

Πρακτική εξέταση

Δεν υπάρχει υποχρέωση πρακτικής εξέτασης.


Ενημερωτικό,


Επέκταση από Β σε ΒΕ κατηγορία


ΒΕ κατηγορία

Η κατηγορία ΒΕ μπορεί να αποκτηθεί από όποιον έχει δίπλωμα Β κατηγορίας και αφορά την οδήγηση συζευγμένων οχημάτων, που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, όταν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκουμένου ή του ημιρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg και η συνολική μάζα ρυμουλκού και ρυμουλκουμένου υπερβαίνει τα 4.250 kg.

Η επέκταση της άδειας οδήγησης από Β σε ΒΕ κατηγορία πραγματοποιείται μετά από επιτυχείς πρακτικές εξετάσεις.Εκπαίδευση και εξέταση
Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση

Θεωρητική εκπαίδευση

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εκπαίδευσης.

Θεωρητική εξέταση

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικών εξετάσεων.

Πρακτική εκπαίδευση και εξέταση

Πρακτική εκπαίδευση

Επτά (7) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45) λεπτών σε όχημα με τρέιλερ.

Πρακτική εξέταση

Πρακτική εξέταση σε όχημα με τρέιλερ, πέντε (5) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Α και εικοσιπέντε (25) λεπτών για τις δοκιμασίες της ομάδας Β και Γ,


Ενημερωτικό,